Poda garantier


3 års garanti på stängselaggregat

Gallagher stängselaggregat omfattas av 3 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin täcker inte stöld, blixtnedslag eller skador orsakade av felaktigt handhavande. I händelse av defekt ska stängselaggregat returneras till återförsäljaren tillsam-mans med inköpsfaktura/kvitto. Stängselaggregat kan ev. avhämtas/levereras mot en mindre avgift.

8 års garanti på Poda Super vattenkar

(Vnr. 70502, 701002)

Om defekt uppstår på Poda Super vattentråg inom 8 år från inköpsdatum byter vi vatten-tråget mot ett nytt. Detta förutsätter dock att vattentråget har använts enligt föreskrifterna och inte till annat än vatt-ning av djur, att vattentråget inte har transporterats med innehåll, att vattentråget uteslutande har använts utomhus (inte i stall) samt att det har stått på ett fast och plant un-derlag. Garantin täcker inte defekter som orsakats av djur som har varit uppe i tråget.

10 års garanti på Dallas staket

(vnr. 28704 - 287073)

Vi garanterar Dallas staketets hållbarhet i 10 år från inköpsdatum. Garantin täcker brott, abnorm deformation och missfärgning vid normal använd-ning av stängslet. Garantin täcker endast stolpar och slanor, inte eventuell montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter om året. För dig innebär det i prakti-ken att om stängslet endast håller i t. ex. 8 år, så betalar vi 60% av priset för nya material.

10 års garanti på Hippolux

(vnr. 20912, 20913)

Vi garanterar Hippolux stängseltrådens kvalitet och funktionsduglighet. Garantin täcker fall av genomerodering som skett inom garantiperioden. Skulle genomerodering uppstå på flera ställen på tråden och tråden är normalt behandlad, byts tråden mot en ny tråd. Garantin täcker uteslutande tråden, inte ev. montering eller följdskador.

10 års garanti på LUX villanät

(Vnr.2608003 - 2620004, dock ej ikke 2610001 och 2618006)

Vi garanterar för trådens kvalitet. Garantin täcker vid korrosion inom garantiperioden. Om korrosion skulle uppstå på flera ställen på nätet, och det har behand-lats normalt, byts nätet mot nytt. Garantin täcker uteslu-tande nätet, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter per år. För dig innebär det i prak-tiken att om stängslet endast håller i t. ex. 8 år, så betalar vi 60% av priset för nya material.

15 års garanti på stängseltråd

(vnr. 2000, 2002)

Vi garanterar stängseltrådens kvalitet och funktionsduglighet. Garantin täcker fall av genomerodering som skett inom garantiperioden. Skulle genomerodering uppstå på flera ställen på tråden och tråden är normalt behandlad, byts tråden mot en ny tråd. Garantin täcker uteslutande tråden, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 6,6 procentenheter om året. Det betyder för dig, att om tråden endast håller i 7 1/2 år, så får du ny tråd till 1/2 priset. 

20 års garanti på Isolatorwood

(vnr. 34759 - 347736)

Vi garanterar att Isolatorwood håller i 20 år. Garantin betyder att vi byter ut Isolatorwood som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpar, inte ev. montering eller följdskador.

20 års garanti på runda (NTR A) tryckim-pregnerade stolpar

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterar stolparnas hållbarhet och funk-tionsduglighet i 20 år från köpdatum. Garantin betyder att vi byter ut stolpar som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpen, inte eventuell monte-ring eller följdskador. Täckningen faller med 5 procenten-heter om året. Det betyder för dig, att om stolpen endast håller i 10 år, så får du en ny till 1/2 priset. 

25 års garanti på FaunaWood

(vnr. 33810180 - 33813350)

Vi garanterar FaunaWood-stolparnas hållbarhet i 25 år från inköpsdatum. Denna garanti innebär i praktiken att vi byter stolpar som genomruttnat under garantitiden. Garantin omfattar endast stolpen, inte ev. montering eller följdskador. Efter 15 år minskar täckningen med 10 procentenheter per år. För dig innebär detta att om stolpen bara håller i 20 år får du en ny till halva priset.

Dokumentation

Villkor för alla garantier är att original inköpsfaktura/kvitto ska kunna uppvisas.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2023