Miljöpolitik


 

 • Vi kommer alltid att följa eller överträffa gällande miljölagstiftning och -regelverk.
   
 • Vi kommer att välja och påverka våra leverantörer så att deras miljöpolitik följer principer som överensstämmer med våra egna.
   
 • Vi vill inte använda trä från oansvarig regnskogsavverkning i våra produkter. Poda A/S är FSC®-certifierad (Forest Stewardship Counsil®) distributör och kan dokumentera vårt FSC-träs ursprung. Vi marknadsför bl.a. Poda Økopæl® som bärkraftiga alternativ.

 

 

 • Vårt övergripande mål är att arbeta miljövänligt och med respekt för den natur arbetet utförs i.
   
 • Vi använder miljödiesel i våra fordon samt miljöbensin och vegetabilisk sågkedjeolja i motorsågarna.
   
 • Vi prioriterar de miljömässiga aspekterna högt, både vad gäller förbrukningsmaterial och avfallshantering.
   
 • Restmaterial från stängselmontering sorteras och återanvänds som bränsle eller förstörs försvarligt genom att de levereras till en kommunal soptipp.
   

 

 

 • Poda är de enda i branschen som erbjuder att ta emot kasserade, tryckimpregnerade stängsel och bränna träet i en miljögodkänd anläggning.
   
 • Vårt interna arbete kännetecknas av ett effektivt resursutnyttjande som minimerar miljöbelastningen. Vi återanvänder i så stor utsträckning som möjligt pappkartonger och andra förpackningsprodukter.
   
 • Vi är alltid uppmärksamma, öppna och lyhörda för nya initiativ på miljöområdet.
   

 

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2023