Elstängsel

 

 

 

 
Elstängsel i särklass

Elstängsel för hästar kan etableras i förbindelse med slanstängsel eller som elstängsel med fritt upphängda trådar.

När man kompletterar ett slanstängsel med elstängsel får man ett häststängsel i absolut särklass: Slanstängslets robusta material och stora synbarhet utgör en effektiv fysisk barriär, medan de strömförande trådarna lär hästen att respektera stängslet och förhindrar den från att gnaga på slanor och pålar.

Elstängsel för hästar med fritt upphängda trådar är ett billigare alternativ till slanstängsel, och om stängslet monteras korrekt uppnår du en hög grad av säkerhet för dina hästar.

Säkerhet för hästen

Två förhållanden gör det till en stor utmaning att etablera säkra stängsel för hästar. Flykten är hästens naturliga reaktion på hot, och därför bör stängslet ha en stor grad av synlighet så att hästen uppfattar stängslet som en naturlig barriär i landskapet. Dessutom har hästar ett stort behov av att rulla sig i torr jord, vilket ofta sker nära stängslet därför att hästarna gärna rör sig där och därmed trampar upp jorden. Därför kan hästens hovar fastna i tråden om den inte är korrekt monterad.

Med våra skickliga och erfarna montörer erbjuder Poda professionell montering av säkra elstängsel för hästar. Det har vi gjort i mer än 45 år, och Poda är därför kända som den främsta leverantören av häststängsel.


 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2023